Läs bloggen

Företag

Tillsammans med er utvecklar jag hälsofrämjande insatser på er arbetsplats. Det kan vara i form av en föreläsning, en kickoff, utbildning, strategiskt hälsoarbete, chef/ledarcoachning, individuell/grupp coachning och rådgivning.

Hur genomför vi arbetsuppgiften och mår så bra som möjligt på vägen?

Oavsett vilken form eller vilket ämne det handlar om så ligger mitt fokus alltid i utgångspunkt från den enskilda individen. Jag har en stark övertygelse om att en människa behöver börja med sig själv för att kunna utvecklas tillsamman med andra.
Att jobba hälsofrämjande är ett förhållningssätt och en vilja att fokusera på: ” hur är det när det är som bäst” och ”Vad kan vi göra idag för att hjälpa till så att det blir bättre?” det kan handla om individhälsan, företagskultur, kommunikation och teambuilding.

Vårt arbete ger medarbetaren

Bättre hälsa, stresshantering, högre livskvalité och glädje
Personlig utveckling, ökad självinsikt, självkänsla och självförtroende
Mer energi, ökad effektivitet, ökad kreativitet, ökad viljestyrka
Känsla av sammanhang, ökad egenpåverkan på egna mål och resultat både privat och i arbete

Vårt arbete ger gruppen

Ökad arbetsglädje, bättre sammanhållning och teamkänsla, öppenhet,
gemensamma spelregler och gemensamma mål och resultat,
förståelse för varandras olikheter och likheter och kommunikationen mellan varandra

Organisationen

Just nu jobba vi mycket med utgångspunkt i arbetsmiljöverkets nya föreskrift som reglerar organisatorisk och social arbetsmiljö. Hälsofrämjande ledarskap är en utbildning som ger chefen förståelse, verktyg och en konkret plan för att skapa friskare och mer välmående arbetsgrupp. Det ger även högre produktivitet och kreativitet, lägre sjukskrivningstal, minskad sjuknärvaro och en hälsosam företagskultur.

Så här gör vi

  • Ni kontaktar mig här
  • Vi tar ett möte där ni berättar vad ni är i behov av på er arbetsplats.
  • Vi bollar idéer utifrån ert mål och syfte och vilket resultat ni vill ha.
  • Jag tar fram ett förslag, unikt för era behov.
  • Vi utvärderar tillsammans om genomförandet och aktivitetsplanen fyller sin funktion.
  • Genomförande och utvärdering igen.

Att träna i vardagen på nya kunskaper, beteenden och att bryta invand mönster är något av det mest energikrävande som finns. Att jobba med uppföljning, återkoppling och motivation är en framgångsfaktor för att skapa en hållbar, långsiktigt och varaktig förändring och utveckling.

En muskel behöver användas regelbundet för att bevara sin storlek. För att utvecklas behöver den variation, ökat motstånd och regelbundenhet. Detsamma gäller för din viljestyrka och uthållighet att nå dit du vill.

 

Hälsofrämjande arbete, exempel på uppdrag:
Ica Maxi Torslanda – Hälsa i ledningsgruppen plus all deras personal 108 st i steg två.
Vuxenskolan studieförbundet i Karlshamn, heldag hälsa och arbetsglädje.
Coca-cola – halvdag workshop kring hälsa och stress
Folkspel – kommunikation och frågemetodik
KRUT – Herrljunga Fas 3, målfokus, komfortzon, hinder/resurser, självkänsla/självförtroende
Swedish Match – Hälsa, eget ansvar, ökad sammanhållning och arbetsglädje
Volvofinans Bank – Hälsoutveckling med hälsodagar och hälsoutmaningar för alla personal
Destination Halmstad – Hälsofrämjande och coachande ledarskap för ledningsgrupp.

Kontinuerliga samarbetspartners:
Ledarakademin – utbildar nya chefer/ledare i hälsofrämjande ledarskap
Paulúns Näringscenter – utbildar hälsoinspiratörer och hälsocoacher
Tappa.se – utveckling av deras webb och hälsotjänster

Inspirationsföreläsningar, ett axplock av företag:
Unionen, vizrt, backa kommun, Kungälvs hälsodagar, Astra Zeneca, Elixia, ICA, HSB,

Till toppen