Läs bloggen

Coachning

Jag lyssnar, utmanar, medvetandegör och inspirerar dig till stärka dina förmågor, din vilja, din uthållighet medan du själv förflyttar dig allt närmare ditt önskeläge. Inget ämne är för litet eller för stort, det tar bara mer eller mindre tid att nå dit.

Vad vill du skapa, förändra, utveckla och uppnå?

  • Bättre hälsa
  • Balans
  • Nå högre livskvalité med mer glädje
  • Bli bättre på att hantera krav från dig själv och omgivningen
  • Hålla motivation och målfokus
  • Skapa mer driv framåt
  • Blir mer uthållig

Genom att utmana dig att ta steget utanför komfortzonen, testa nya vägar och nya strategier tas ett steg i taget. Att träna i vardagen på nya kunskaper, beteenden och att bryta invanda mönster är något av det mest energikrävande som finns. Att jobba med kunskap, inspiration, uppföljning, återkoppling och motivation är framgångsfaktorer för att skapa en hållbar, långsiktigt och varaktig förändring och utveckling för dig.

Indivduell coachning + checkup

Jag har lokal i centrala Göteborg, antingen ses vi där eller via en onlineplattform; klicka här för att boka mig online via Competencer.

Familjecoachning – vinsten med att få med hela familjen till bättre hälsa och högre välmående

Gruppcoachning – många gånger finns stora vinster i att göra en hälsosatsning tillsammans med andra, samla vännerna, grannarna eller arbetskollegorna så löser jag med lokal för er. Ni behöver vara minst 4 st och max 15 (obs, i Göteborg) kontakta mig så kommer jag med ett förslag beroende på vad ert mål är.

Du kan också hålla utkick här för gruppstarter och öppna föreläsningar och workshops

 

Vad är coachning?

Med lite ordkuriosa och historia så kommer  ordet coach från en ungersk by som hette Kocs på 1400 talet, där tillverkade de en vagn de döpte till Kocsi som skulle transportera människor från en plats till en annan. Ordet vandrade vidare och den den engelska översättningen av coach blir bland annat järnvägsvagn, turistbuss och kaross.

”En muskel behöver användas regelbundet för att bevara sin storlek.För att utvecklas behöver den variation, ökat motstånd och regelbundenhet. Detsamma gäller för din viljestyrka och uthållighet att nå dit du vill”

Till toppen