Läs bloggen

Min Filosofi

Min mission är att sprida användbar kunskap, skapa insikter och att inspirera till agerande för hälsa och kvalité i mötet med dig själva och andra.

Hälsa är ett ord som skapar många olika associationer. För mig handlar hälsa om allt som får oss att må bra, både i kropp, knopp och i relationer till andra människor. Jag brukar säga att jag jobbar med öka livsstilskompetens. Vad betyder det? brukar nästa fråga bli.

Vad är det som utgör en kompetens?  ”- Kunskap och erfarenhet” svarar många. Jag anser att det även handlar om förmågan att använda sin kompetens och att ges/kräva/skapa rätt förutsättningar till att använda sin kompetens.

Så vad innebär det att jobba med att öka livsstilskompetensen?

Dels handlar det om att sprida användbar kunskap kring hur kropp och sinne fungerar och hur du enkelt kan påverka din hälsa, ditt välmående och skapa kvalité i mötet med dig själv och andra. Det handlar i allra högsta grad om HUR du använder din livsstilskompetens, många gånger är det inte kunskap det är brist på utan det är förmågan att omvandla kunskapen till praktik som är nyckeln till ökad livskvalité och personlig utveckling.

Min del i ditt arbete med att nå dit du vill är bistå med ritningen till hur du bygger din bro mellan nuläge och önskat läge. Jag är den serviceteknikern som springer bredvid, ser till att det finns ett pitstopp där du kan stämma av kartan och målet, kolla oljan, pumpa däcken och fylla på med bränsle för att nå hela vägen fram.

Det handlar om att skapa den livsstil Du vill ha, vad är livskvalité för dig och vad behöver du för att fylla ditt liv med välmående och mening? Att ha ett hälsofrämjande tankesätt innebär att se till hur är saker och ting är när det är som bäst, och sedan bygga strategier för att ta sig dit och att lösa problem och utmaningar på vägens gång.

Din kropp

Bra mat, rörelse, sömn, energi, ork och glädje i din kropp.

Ditt sinne

Inspiration, glädje, meningsfullhet, dina drivkrafter, motivation, dina tankar, känslor och handlingar, stresshantering, återhämtning, självförverkligande, självförtroende, självkänsla, självbild, attityden gentemot dig själv speglar sig i mötet med andra.

Dina relationer

I hemmet, med vänner och familj och på arbetet. Samhörighet, gemenskap, delaktighet, hur du bemöter och blir bemött.

 

Värdeord som genomsyrar det jag gör är användbar kunskap, insikt, inspiration, glädje och gemenskap

Till toppen